12. aug, 2015

Selet 29 aug, mellan Hammarstrand och Hammerdal

Det kommer att vara en skörde/ fritidsmarknad den 29 aug-15. Jag kommer att finnas där och sälja Börjesjö Honung.

Vi ses !!